GRUPUL DE INITIATIVA PENTRU CONSTITUIREA SINDICATULUI NATIONAL AL EXPERTILOR CONTABILI SI CONTABILILOR AUTORIZATI DIN ROMANIA
CONSULTANTA REGISTRUL COMERTULUI FIRME CONTABILITATE PROGRAME
ASISTENTA
 

Plafonul zilnic pentru incasari si plati in numerar efectuate de persoanele juridice
     media: 3.50 din 14 voturi

24.02.08
17:06

Ordonanţă nr. 15 din 23/01/1996

privind întărirea disciplinei financiar-valutare

Art. 5. - (1) Pentru întărirea disciplinei financiare şi evitarea evaziunii fiscale, operaţiunile de încasări şi plăţi între persoanele juridice se vor efectua numai prin instrumente de plată fără numerar.

(2) Prin excepţie de la prevederile alineatului precedent persoanele juridice pot efectua plăţi în numerar în următoarele cazuri:

a) plata salariilor şi a altor drepturi de personal ;

b) alte operaţiuni de plăţi ale persoanelor juridice cu persoane fizice;

c) plăţi către persoane juridice în limita unui plafon zilnic maxim de 100.000.000 lei, plăţile către o singură persoană juridică fiind admise în limita unui plafon zilnic în sumă de 50.000.000 lei. Sunt interzise plăţile fragmentate în numerar către furnizorii de bunuri şi servicii, pentru facturile a căror valoare este mai mare de 50.000.000 lei. Se admit plăţi către o singură persoană juridică în limita unui plafon zilnic în numerar în sumă de 100.000.000 lei, în cazul plăţilor către reţelele de magazine de tipul Cash&Carry, care sunt organizate şi funcţionează în baza legislaţiei în vigoare. Sunt interzise plăţile fragmentate în numerar către astfel de magazine, pentru facturile a căror valoare este mai mare de 100.000.000 lei.Nota Indaco

(3) De la prevederile alin. 2 lit. c) sunt exceptate următoarele operaţiuni:

- depunerile în conturile persoanelor juridice, deschise la societăţile comerciale bancare, care pot fi făcute şi de alte persoane juridice, neplafonat;

- cheltuielile de deplasare în interes de serviciu, în limita sumelor cuvenite pentru plata transportului, a diurnei, a indemnizaţiei şi a cazării pe timpul deplasării, precum şi a cheltuielilor neprevăzute, efectuate în acest sens;

- cheltuielile de protocol ocazionate de organizarea de conferinţe, de simpozioane şi de alte asemenea acţiuni, în condiţiile baremurilor stabilite de normele legale în vigoare.

(4) La acordarea avansurilor spre decontare, în scopul efectuării de plăţi către persoane juridice, se vor respecta cerinţele prevăzute la alin. 2 lit. c).

(5) Este interzisă acordarea unor facilităţi de preţ clienţilor, persoane juridice, care efectuează plata în numerar.

(6) Abrogat.Nota Indaco

(7) Abrogat.Nota Indaco

(8) Subunităţile economice ale persoanelor juridice care au cont într-o societate comercială bancară şi casierie pot aplica în mod corespunzător prevederile acestui articol.Nota Indaco

___________

Nota IndacoArticolul a fost modificat prin art. I, pct. 1 din O.G. nr. 26/1997 astfel cum a fost modificat prin Legea de aprobare nr. 88/1998.

- Litera c) de la alin. (2) a fost modificată prin art. II pct. 1 din O.G. nr. 94/2004, astfel cum a fost modificat prin Legea de aprobare nr. 507/2004.

- Alineatele (6) şi (7) au fost abrogate prin art. II pct. 2 din O.G. nr. 94/2004, astfel cum a fost modificat prin Legea de aprobare nr. 507/2004.

Art. 6. - Încasările zilnice în numerar pentru fiecare casierie de la o persoană juridică nu pot depăşi plafonul stabilit la art. 5 alin. 2 lit. c).

Nerespectarea prevederilor art. 5 alin. 2 lit. c), alin. 4 şi ale art. 6 alin. 1, după caz, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 50.000.000 lei la 100.000.000 lei.Nota Indaco

Nerespectarea prevederilor art. 5 alin. 5 constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 25.000.000 lei la 50.000.000 lei.Nota Indaco

___________

Nota IndacoArticolul a fost modificat prin art. I, pct. 2 din O.G. nr. 26/1997.

- Alineatul (2) a fost modificat prin art. II pct. 3 din O.G. nr. 94/2004, astfel cum a fost modificat prin Legea de aprobare nr. 507/2004.

- Alineatul (3) a fost modificat prin art. II pct. 4 din O.G. nr. 94/2004.

Art. 7. - Se interzice societăţilor comerciale bancare, de asigurări şi financiare, să elibereze persoanelor juridice sume în numerar peste plafoanele stabilite la art. 5 alin. 2 lit. c), cu excepţia operaţiunilor menţionate la art. 5 alin. 2 lit. a) şi b) şi alin. (3).

Transferul banilor din contul persoanelor juridice în contul persoanelor fizice se va face în mod obligatoriu prin prezentarea documentelor justificative legale.

Nerespectarea acestor prevederi constituie contravenţie pentru societatea comercială bancară, de asigurări şi financiară, care va fi sancţionată cu amendă de la 10.000.000 lei la 50.000.000 lei.Nota Indaco

___________

Nota IndacoArticolul a fost modificat prin art. I, pct. 3 din O.G. nr. 26/1997.

Art. 8. - Abrogat.Nota Indaco

__________

Nota IndacoArticolul a fost abrogat prin art. II pct. 5 din O.G. nr. 94/2004
sursa indaco.roComentarii


Comentariile sunt interzise la blogurile neactualizate mai mult de 90 de zile

 
 
powered by www.ABlog.ro
Termeni si Conditii de Utilizare