GRUPUL DE INITIATIVA PENTRU CONSTITUIREA SINDICATULUI NATIONAL AL EXPERTILOR CONTABILI SI CONTABILILOR AUTORIZATI DIN ROMANIA
CONSULTANTA REGISTRUL COMERTULUI FIRME CONTABILITATE PROGRAME
ASISTENTA
 

Registrul de casa: Mod de completare
     media: 4.14 din 7 voturi

08.05.08
01:54

Ordin nr. 1850 din 14/12/2004

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 23 din 07/01/2005

Anexa 2

 

REGISTRU DE CASĂ
(Cod 14-4-7A şi Cod 14-4-7bA)1. Serveşte ca:

- document de înregistrare operativă a încasărilor şi plăţilor în numerar, efectuate prin casieria unităţii pe baza actelor justificative;

- document de stabilire, la sfârşitul fiecărei zile, a soldului de casă;

- document de înregistrare în contabilitate a operaţiunilor de casă.

2. Se întocmeşte în două exemplare, zilnic, de casierul unităţii sau de altă persoană împuternicită, pe baza actelor justificative de încasări şi plăţi.

La sfârşitul zilei, rândurile neutilizate din formularul cod 14-4-7A se barează.

Soldul de casă al zilei precedente se reportează, după caz, pe primul rând al registrului de casă pentru ziua în curs.

Se semnează de către casier pentru confirmarea înregistrării operaţiunilor efectuate şi de către persoana din compartimentul financiar-contabil desemnată pentru primirea exemplarului 2 şi a actelor justificative anexate.

3. Circulă la compartimentul financiar-contabil pentru verificarea exactităţii sumelor înscrise şi respectarea dispoziţiilor legale privind efectuarea operaţiunilor de casă (exemplarul 2).

Exemplarul 1 rămâne la casier.

4. Se arhivează:

- la casierie (exemplarul 1);

- la compartimentul financiar-contabil (exemplarul 2).

5. Conţinutul minimal obligatoriu de informaţii al formularului este următorul:

- denumirea unităţii;

- denumirea şi data (ziua, luna, anul) întocmirii formularului;

- numărul curent; numărul actului de casă; numărul anexelor; explicaţii; încasări; plăţi;

- report/sold ziua precedentă;

- semnături: casier şi compartiment financiar-contabil.

 Unitatea ..............             ┌────────────────────┬────────┐

Data │ Contul │

REGISTRU DE CASĂ ├──────┬──────┬──────┤ casa

│ Ziua │ Luna │ Anul │

├──────┼──────┼──────┼────────┤

┌────┬───────────┬───────────┬─────────────────┬─┴──────┴──────┴┬─────┴────────┤

│Nr. │ Nr. Nr. Explicaţii Încasări Plăţi

│crt.│ act casă anexă

├────┴───────────┴───────────┴─────────────────┼────────────────┼──────────────┤

│Report/Sold ziua precedentă

├────┬───────────┬───────────┬─────────────────┼────────────────┼──────────────┤

├────┼───────────┼───────────┼─────────────────┼────────────────┼──────────────┤

├────┼───────────┼───────────┼─────────────────┼────────────────┼──────────────┤

├────┴───────────┴───────────┴─────────────────┼────────────────┼──────────────┤

│De reportat pagini/TOTAL

├──────────────────────────────────────────────┴────────────────┴──────────────┤

Casier, Compartiment financiar-contabil,

└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

14-4-7AUnitatea .............. ┌────────┐

│ Contul │

REGISTRU DE CASĂ casa

├────────┤

──────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────────┘

┌────┬────────────────────┬───────┬────────┬────────────┬───────────┬──────────┐

Data

│Nr. ├──────┬──────┬──────┤Nr. act│ Nr. │ Explicaţii │ Încasări Plăţi

│crt.│ Ziua │ Luna │ Anul │ casă │ anexă

├────┴──────┴──────┴──────┴───────┴────────┴────────────┼───────────┼──────────┤

Report/Sold ziua precedentă

├────┬──────┬──────┬──────┬───────┬────────┬────────────┼───────────┼──────────┤

├────┼──────┼──────┼──────┼───────┼────────┼────────────┼───────────┼──────────┤

├────┼──────┼──────┼──────┼───────┼────────┼────────────┼───────────┼──────────┤

├────┴──────┴──────┴──────┴───────┴────────┴────────────┼───────────┼──────────┤

De reportat pagini/TOTAL

├───────────────────────────────────────────────────────┴───────────┴──────────┤

Casier, Compartiment financiar-contabil,

└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

14-4-7/bA

REGISTRU DE CASĂ
(în valută - Cod 14-4-7/aA şi Cod 14-4-7/cA)1. Serveşte ca:

- document de înregistrare operativă a încasărilor şi plăţilor în valută, efectuate prin casieria unităţii pe baza actelor justificative;

- document de stabilire, la sfârşitul fiecărei zile, a soldului de casă;

- document de înregistrare în contabilitate a operaţiunilor de casă în valută.

2. Se întocmeşte în două exemplare, zilnic, de casierul unităţii sau de altă persoană împuternicită, pe baza actelor justificative de încasări şi plăţi în valută.

În antetul coloanelor se înscrie fiecare fel de valută care se încasează sau se plăteşte. În coloanele formularului se înregistrează sumele în valută, iar în ultima coloană echivalentul acestora în lei, la cursul de schimb valutar din data efectuării operaţiunilor din documentele în care s-au consemnat acestea.

Valutele care apar în două sau mai multe cursuri se trec în coloane diferite.

La sfârşitul zilei, rândurile neutilizate se barează.

Soldul de casă al zilei precedente se reportează pe primul rând al registrului de casă pentru ziua în curs.

În cazul în care numărul valutelor şi al cecurilor de călătorie încasate în cursul unei zile depăşeşte numărul coloanelor existente pe o filă, pentru ziua respectivă se completează atâtea file câte sunt necesare.

Se semnează de către casier pentru confirmarea înregistrării operaţiunilor efectuate şi de către persoana din compartimentul financiar-contabil desemnată pentru primirea exemplarului 2 şi a actelor justificative anexate.

3. Circulă la compartimentul financiar-contabil pentru verificarea exactităţii sumelor înscrise şi respectarea dispoziţiilor legale privind efectuarea operaţiunilor valutare (exemplarul 2).

Exemplarul 1 rămâne la casier.

4. Se arhivează:

- la casierie (exemplarul 1);

- la compartimentul financiar-contabil (exemplarul 2).

5. Conţinutul minimal obligatoriu de informaţii al formularului este următorul:

- denumirea unităţii;

- denumirea şi data (ziua, luna, anul) întocmirii formularului;

- numărul curent; numărul actului de casă; numărul anexelor; explicaţii; felul valutei şi cursul de schimb valutar pentru încasări şi plăţi; încasări; plăţi; contravaloarea în lei;

- report/sold ziua precedentă;

- semnături: casier şi compartiment financiar-contabil.

┌───────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────────────┬────────┐

│Unitatea .............. Data │ Contul │

├──────┬──────┬──────┤ casa

REGISTRU DE CASĂ (în valută) │ Ziua │ Luna │ Anul │

├──────┼──────┼──────┼────────┤

└───────────────────────────────────────────────────────────────┴──────┴──────┴──────┴────────┘

┌────┬────┬─────┬───────────────┬───────────────────────────┬──────────────┬──────────────────┐

ÎNCASĂRI PLĂŢI

│Nr. │ ├───────┬───┬───┬───┬───┬───┼──┬──┬──┬──┬──┤ Contravaloarea

│Nr. │act │ Nr. │ Explicaţii │ Felul │ în lei

│crt.│casă│anexe│ │valutei│

├───────┼───┼───┼───┼───┼───┼──┼──┼──┼──┼──┼──────────────────┤

│Cursul │ x

├────┼────┼─────┼───────────────┼───────┼───┼───┼───┼───┼───┼──┼──┼──┼──┼──┼──────────────────┤

Report/Sold

│ziua precedentă│

├────┼────┼─────┼───────────────┼───────┼───┼───┼───┼───┼───┼──┼──┼──┼──┼──┼──────────────────┤

├────┼────┼─────┼───────────────┼───────┼───┼───┼───┼───┼───┼──┼──┼──┼──┼──┼──────────────────┤

├────┼────┼─────┼───────────────┼───────┼───┼───┼───┼───┼───┼──┼──┼──┼──┼──┼──────────────────┤

├────┼────┼─────┼───────────────┼───────┼───┼───┼───┼───┼───┼──┼──┼──┼──┼──┼──────────────────┤

De reportat

│ pagini/TOTAL

├────┴────┴─────┴───────────────┴───────┴───┴───┴───┴───┴───┴──┴──┴──┴──┴──┴──────────────────┤

Casier, Compartiment financiar-contabil,

└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

14-4-7/aA┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬────────┐

│Unitatea .............. │ Contul │

casa

REGISTRU DE CASĂ (în valută) ├────────┤

├────┬──────────────┬────┬─────┬───────────────┬───────────────────┬───────────┬─────┴────────┤

│Nr. │ │Nr. │ Nr. │

│crt.│ DATA │act │anexe│ Explicaţii ÎNCASĂRI PLĂŢI

│casă│ │Contravaloarea│

├────┼────┬────┬────┼────┼─────┼───────────────┼───────┬───┬───┬───┼───┬───┬───┤ în lei

│ Felul │

│Ziua│Luna│Anul│ │valutei│

├───────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼──────────────┤

│Cursul │ x

├────┼────┼────┼────┼────┼─────┼───────────────┼───────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼──────────────┤

Report/Sold

│ziua precedentă│

├────┼────┼────┼────┼────┼─────┼───────────────┼───────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼──────────────┤

├────┼────┼────┼────┼────┼─────┼───────────────┼───────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼──────────────┤

├────┼────┼────┼────┼────┼─────┼───────────────┼───────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼──────────────┤

├────┼────┼────┼────┼────┼─────┼───────────────┼───────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼──────────────┤

De reportat

pag/TOTAL

├────┴────┴────┴────┴────┴─────┴───────────────┴───────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴──────────────┤

Casier, Compartiment financiar-contabil,

└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

14-4-7/cA
Comentarii


Comentariile sunt interzise la blogurile neactualizate mai mult de 90 de zile

 
 
powered by www.ABlog.ro
Termeni si Conditii de Utilizare