GRUPUL DE INITIATIVA PENTRU CONSTITUIREA SINDICATULUI NATIONAL AL EXPERTILOR CONTABILI SI CONTABILILOR AUTORIZATI DIN ROMANIA
CONSULTANTA REGISTRUL COMERTULUI FIRME CONTABILITATE PROGRAME
ASISTENTA
 

Fisa de magazie: Formular si mod de completare
     media: 4.00 din 5 voturi

09.05.08
20:18

Ordin nr. 1850 din 14/12/2004

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 23 din 07/01/2005

Anexa 2

FIŞĂ DE MAGAZIE (Cod 14-3-8)
FIŞĂ DE MAGAZIE (cu două unităţi de măsură - Cod 14-3-8/a)1. Serveşte ca:

- document de evidenţă la locul de depozitare a intrărilor, ieşirilor şi stocurilor bunurilor, cu una sau cu două unităţi de măsură, după caz;

- document de contabilitate analitică în cadrul metodei operativ-contabile (pe solduri);

- sursă de informaţii pentru controlul operativ curent şi contabil al stocurilor de valori materiale.

2. Se întocmeşte într-un exemplar, separat pentru fiecare fel de material şi se completează de către:

- compartimentul financiar-contabil la deschiderea fişei (datele din antet) şi la verificarea înregistrărilor (data şi semnătura de control), în coloana "Data şi semnătura de control" semnează şi organul de control financiar cu ocazia verificării gestiunii.

- gestionar sau persoana desemnată, care completează coloanele privitoare la intrări, ieşiri şi stoc.

Fişele de magazie se ţin la fiecare loc de depozitare a valorilor materiale, pe feluri de materiale ordonate pe conturi, grupe, eventual subgrupe sau în ordine alfabetică.

Pentru valori materiale primite spre prelucrare de la terţi sau în custodie se întocmesc fişe distincte care se ţin separat de cele ale valorilor materiale proprii.

În scopul ţinerii corecte a evidenţei la magazie, persoanele desemnate de la compartimentul financiar-contabil verifică inopinat, cel puţin o dată pe lună, modul cum se fac înregistrările în fişele de magazie.

Înregistrările în fişele de magazie se fac document cu document. Stocul se poate stabili după fiecare operaţiune înregistrată şi obligatoriu zilnic.

3. Nu circulă, fiind document de înregistrare.

4. Se arhivează la compartimentul financiar-contabil.

5. Conţinutul minimal obligatoriu de informaţii al formularului este următorul:

- denumirea formularului; numărul paginii;

- denumirea unităţii; magazia; materialul (produsul), sortimentul, calitatea, marca, profilul, dimensiunea;

- U/M; preţul unitar;

- data (ziua, luna, anul), numărul şi felul documentului; intrări; ieşiri; stoc; data şi semnătura de control;

┌─────────────────┬────────────────────────────────────────┬───────────────────┐

│Unitatea FIŞĂ DE MAGAZIE │Pagina ............│

├──────────┬──────┴────────────────────────────────────────┴───────────────────┤

│Magazia │Materialul (produsul), sort, calitate, marcă, profil, dimensiune├──────────┴─────┬─────┬─────────────┬─────────────────────────────────────────┤

│ U/M │ Preţ unitar │

├─────┼─────────────┤

├────────────────┴───┬─┴───────┬─────┴───┬────────┬────────────────────────────┤

Document

├──────┬───────┬─────┤ Intrări │ Ieşiri Stoc │Data şi semnătura de control│

│ Dată │ Număr │ Fel │

├──────┼───────┼─────┼─────────┼─────────┼────────┼────────────────────────────┤

├──────┼───────┼─────┼─────────┼─────────┼────────┼────────────────────────────┤

├──────┼───────┼─────┼─────────┼─────────┼────────┼────────────────────────────┤

└──────┴───────┴─────┴─────────┴─────────┴────────┴────────────────────────────┘

14-3-8┌─────────────────┬────────────────────────────────────────┬───────────────────┐

│Unitatea FIŞĂ DE MAGAZIE Pagina

(cu două unităţi de măsură)

├──────────┬──────┴────────────────────────────────────────┴───────────────────┤

│Magazia │Materialul (produsul), sort, calitate, marcă, profil, dimensiune├──────────┴───────────┬─────┬─────────────┬───────────────────────────────────┤

│ U/M │ Preţ unitar │

├─────┼─────────────┤

├────────────────────┬─┴─────┴───┬─────────┴─┬───────────┬─────────────────────┤

Document Intrări Ieşiri Stoc

├──────┬───────┬─────┼─────┬─────┼─────┬─────┼─────┬─────┤ Data şi semnătura

│ Dată │ Număr │ Fel │ U/M │ U/M │ U/M │ U/M │ U/M │ U/M │ de control

│.....│.....│.....│.....│.....│.....│

├──────┼───────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────┤

├──────┼───────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────┤

├──────┼───────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────┤

└──────┴───────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────────────────────┘

14-3-8/a
Comentarii


Comentariile sunt interzise la blogurile neactualizate mai mult de 90 de zile

 
 
powered by www.ABlog.ro
Termeni si Conditii de Utilizare