GRUPUL DE INITIATIVA PENTRU CONSTITUIREA SINDICATULUI NATIONAL AL EXPERTILOR CONTABILI SI CONTABILILOR AUTORIZATI DIN ROMANIA
CONSULTANTA REGISTRUL COMERTULUI FIRME CONTABILITATE PROGRAME
ASISTENTA
 

Dispozitia de plata/incasare catre casierie: Formular si mod de completare
     media: 3.00 din 3 voturi

20.05.08
13:51

Ordin nr. 1850/2004

Anexa 2

DISPOZIŢIE DE PLATĂ/ÎNCASARE CĂTRE CASIERIE
(Cod 14-4-4)DISPOZIŢIE DE PLATĂ/ÎNCASARE CĂTRE CASIERIE
(colectivă - Cod 14-4-4/a)1. Serveşte ca:

- dispoziţie pentru casierie, în vederea achitării în numerar a unor sume, potrivit dispoziţiilor legale, inclusiv a avansurilor aprobate pentru cheltuieli de deplasare, precum şi a diferenţei de încasat de către titularul de avans în cazul justificării unor sume mai mari decât avansul primit, pentru procurare de materiale etc.;

- dispoziţie pentru casierie, în vederea încasării în numerar a unor sume care nu reprezintă venituri din activitatea de exploatare, potrivit dispoziţiilor legale;

- document justificativ de înregistrare în registrul de casă şi în contabilitate, în cazul plăţilor în numerar efectuate fără alt document justificativ.

2. Se întocmeşte într-un exemplar de compartimentul financiar-contabil:

- în cazul utilizării ca dispoziţie de plată, când nu există alte documente prin care se dispune plata (exemplu: stat de salarii sau lista de avans chenzinal etc.);

- în cazul utilizării ca dispoziţie de plată a avansurilor pentru cheltuielile de deplasare, procurare de materiale etc.;

- în cazul utilizării ca dispoziţie de încasare, când nu există alte documente prin care se dispune încasarea (avize de plată, somaţii de plată etc.).

Se semnează de întocmire la compartimentul financiar-contabil.

3. Circulă:

- la persoana autorizată să exercite controlul financiar preventiv, pentru viză în cazurile prevăzute de lege;

- la persoanele autorizate să aprobe încasarea sau plata sumelor respective;

- la casierie, pentru efectuarea operaţiunii de încasare sau plată, după caz, şi se semnează de casier; în cazul plăţilor se semnează şi de persoana care a primit suma;

- la compartimentul financiar-contabil, anexă la registrul de casă, pentru efectuarea înregistrărilor în contabilitate.

4. Se arhivează la compartimentul financiar-contabil, anexă la registrul de casă.

5. Conţinutul minimal obligatoriu de informaţii al formularului este următorul:

- denumirea unităţii;

- denumirea, numărul şi data (ziua, luna, anul) întocmirii formularului;

- numele şi prenumele, precum şi funcţia (calitatea) persoanei care încasează/restituie suma;

- suma încasată/restituită (în cifre şi în litere); scopul încasării/plăţii;

- semnături: conducătorul unităţii, viza de control financiar preventiv, compartimentul financiar-contabil;

- date suplimentare privind beneficiarul sumei: actul de identitate, suma primită, data şi semnătura;

- casier; suma plătită/încasată; data şi semnătura.

 Unitatea .........................

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│DISPOZIŢIE DE*) ................................................. CĂTRE CASIERIE

nr. ............................... din ..........................................││Numele şi prenumele .........................................................................│

│Funcţia (calitatea) .........................................................................│

│Suma ......................... lei ..........................................................│

(în cifre) (în litere)

│Scopul încasării/plăţii .....................................................................│

│.............................................................................................│

├─────────┬─────────────────────────┬───────────────────────┬─────────────────────────────────┤

Conducătorul unităţii Viza de control │ Compartiment financiar-contabil │

│Semnătura│ financiar-preventiv

├─────────────────────────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────┤

└─────────┴─────────────────────────┴───────────────────────┴─────────────────────────────────┘

*) Se va înscrie "ÎNCASARE" sau "PLATĂ", după caz. 14-4-4 t2(verso)

┌────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

DATE SUPLIMENTARE PRIVIND BENEFICIARUL SUMEI:

Se

│completează │Actul de identitate ...................... Seria ................ nr. ..........│

│numai pentru│Am primit suma de .......................................................... lei│

plăţi (în cifre)

Data ....................................

Semnătura ...............................

├────────────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

CASIER

│Plătit/încasat suma de .................................................. lei

(în cifre)

Data ....................................

Semnătura ...............................

└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘Unitatea ....................

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│DISPOZIŢIE DE*) ........................... CĂTRE CASIERIE nr. ........... din ..............│

│Scopul încasării/plăţii .....................................................................│

├────────────────┬────────────────┬───────────────┬────────────────────────────┬──────────────┤

Actul de SUMA

Numele şi Funcţia identitate ├───────────────────┬────────┤ Semnătura de │

prenumele (calitatea) │(seria, nr.)**)│ Reprezentând │ Totală │ primire

├────┬────┬────┬────┤

├────────────────┼────────────────┼───────────────┼────┼────┼────┼────┼────────┼──────────────┤

├────────────────┼────────────────┼───────────────┼────┼────┼────┼────┼────────┼──────────────┤

├────────────────┼────────────────┼───────────────┼────┼────┼────┼────┼────────┼──────────────┤

├───┬────────────┼──────────┬─────┴──────┬────────┼────┼────┼────┼────┼────────┼──────────────┤

S│Conducătorul│ Viza de │Compartiment│ TOTAL

e│ unităţii │ control │ financiar- │

m│ │financiar-│ contabil

n│ │preventiv │

ă├────────────┼──────────┼────────────┼────────┴────┴────┴────┴────┴────────┘

t│ │CASIER Plătit/încasat suma totală de ........... lei│

u│

r│ Data ....... Semnătura ..........

a│

└───┴────────────┴──────────┴────────────┴────────────────────────────────────────────────────┘

*) Se va scrie "ÎNCASARE" sau "PLATĂ", după caz. 14-4-4/a

**) Se va completa numai pentru plăţi.
Comentarii


Comentariile sunt interzise la blogurile neactualizate mai mult de 90 de zile

 
 
powered by www.ABlog.ro
Termeni si Conditii de Utilizare