GRUPUL DE INITIATIVA PENTRU CONSTITUIREA SINDICATULUI NATIONAL AL EXPERTILOR CONTABILI SI CONTABILILOR AUTORIZATI DIN ROMANIA
CONSULTANTA REGISTRUL COMERTULUI FIRME CONTABILITATE PROGRAME
ASISTENTA
 

Bon de consum: Formular si mod de completare
     media: 4.20 din 5 voturi

22.05.08
20:01

BON DE CONSUM (Cod 14-3-4A)
BON DE CONSUM (colectiv - Cod 14-3-4/aA)1. Serveşte ca:

- document de eliberare din magazie pentru consumul materialelor;

- document justificativ de scădere din gestiune;

- document justificativ de înregistrare în evidenţa magaziei şi în contabilitate.

2. Se întocmeşte în două exemplare, pe măsura lansării, respectiv eliberării materialelor din magazie pentru consum, de compartimentul care efectuează lansarea, pe baza programului de producţie şi a consumurilor normate, sau de alte compartimente ale unităţii, care solicită materiale pentru a fi consumate.

Bonul de consum se poate întocmi într-un exemplar în condiţiile utilizării tehnicii de calcul.

Bonul de consum (colectiv), în principiu, se întocmeşte pe formulare separate pentru materialele din cadrul aceluiaşi cont de materiale, loc de depozitare şi loc de consum.

În situaţia când materialul solicitat lipseşte din depozit, se procedează în felul următor:

- în cazul bonului de consum se completează rubrica cu denumirea materialului înlocuitor, după ce, în prealabil, pe verso formularului se obţin semnăturile persoanelor autorizate să aprobe folosirea altor materiale decât cele prevăzute în consumurile normate;

- în cazul bonului de consum (colectiv) se taie cu o linie denumirea materialului înlocuit şi se semnează de aprobare a înlocuirii, în dreptul rândului respectiv. După înscrierea denumirii materialului înlocuitor se întocmeşte un bon de consum separat, aplicându-se un semn distinctiv sau materialul înlocuitor se înscrie pe un rând liber în cadrul aceluiaşi bon de consum.

În bonul de consum, coloanele "Unitatea de măsură" şi "Cantitatea necesară" de pe rândul 2 se completează în cazul când se solicită şi se eliberează din magazie materiale cu două unităţi de măsură.

Dacă operaţiunile de predare-primire a materialelor nu pot fi suspendate în timpul inventarierii magaziei de materiale, comisia de inventariere trebuie să înscrie pe documentul respectiv menţiunea "predat în timpul inventarierii".

3. Circulă:

- la persoanele autorizate să semneze pentru acordarea vizei de necesitate (ambele exemplare);

- la persoanele autorizate să aprobe folosirea altor materiale, în cazul materialelor înlocuitoare;

- la magazia de materiale, pentru eliberarea cantităţilor prevăzute, semnându-se de predare de către gestionar şi de primire de către delegatul care primeşte materialele (ambele exemplare);

- la compartimentul financiar-contabil, pentru efectuarea înregistrărilor în contabilitatea sintetică şi analitică (ambele exemplare).

4. Se arhivează la compartimentul financiar-contabil.

5. Conţinutul minimal obligatoriu de informaţii al formularului este următorul:

- denumirea unităţii;

- denumirea formularului;

- produs/lucrare (comandă); normă; bucăţi lansate;

- numărul documentului; data eliberării (ziua, luna, anul); numărul comenzii;

- denumirea materialului (inclusiv sortimentul, marca, profilul, dimensiunea); cantitatea necesară; U/M; cantitatea eliberată; preţul unitar; valoarea;

- data şi semnătura gestionarului şi a primitorului.

┌─────────────────────────────────────────────────────┬──────────────┬────────────────────────┐

│Unitatea ............................................│ Buc. lansate │

│PRODUS/LUCRARE (COMANDĂ) ............................├──────────────┤

│REPER .............................. NR. ............│

│DENUMIREA PIESEI ................... NORMA ..........│

├─────────────────────────────────────────────────────┴──────────────┤ BON DE CONSUM

├────────┬──────────────────────┬──────────┬──────────┬──────────────┤

│Număr Data eliberării │ Nr. comandă

│document├──────┬────────┬──────┤ Predător │ Primitor │──────────────│

│ Ziua │ Luna │ Anul │ Cod produs

├────────┼──────┼────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────────┤

├────────┴──────┴────────┴──────┼────────┬─┴───┬──────┼──────────────┼─────────────┬──────────┤

DENUMIREA MATERIALULUI │Cantit. │ Cantitatea

│(inclusiv sort, marcă, profil, │necesară│ Cod │ U/M eliberată │Preţul unitar│ Valoarea │

dimensiune)

├──────────┬────────────────────┼────────┼─────┼──────┼──────────────┼─────────────┼──────────┤

│Cf. normei│ 1

│ tehnice ├────────┼─────┼──────┼──────────────┼─────────────┼──────────┤

2 x x x

├──────────┼────────────────────┼────────┼─────┼──────┼──────────────┼─────────────┼──────────┤

1

Înloc. ├────────┼─────┼──────┼──────────────┼─────────────┼──────────┤

2 x x x

├──────────┴─────────────────┬──┴────────┴─────┴──────┴──┬───────────┴────┬────────┴──────────┤

Data şi semnătura Şef compartiment Gestionar Primitor

├───────────────────────────┼────────────────┼───────────────────┤

└────────────────────────────┴───────────────────────────┴────────────────┴───────────────────┘

14-3-4A t2(verso)

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

D. ELIBERĂRI PARŢIALE CARE SE LICHIDEAZĂ ÎN 24 DE ORE

DATA ....................

├────────────────────────────────────┬────────────────┬───────────────────────────────────────┤

Cantitatea

Materialul ├──────┬─────────┤ Semnătura

│Cerută│Eliberată│

├────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼───────────────────────────────────────┤

├────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼───────────────────────────────────────┤

├────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼───────────────────────────────────────┤

├────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼───────────────────────────────────────┤

├────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼───────────────────────────────────────┤

├─────────────────┬──────────────────┼──────┼─────────┼───────────────────────────────────────┤

Normat x

Restituiri ├──────────────────┼──────┼─────────┼───────────────────────────────────────┤

Înlocuitor x

├─────────────────┼──────────────────┼──────┼─────────┼───────────────────────────────────────┤

Normat x

Total ├──────────────────┼──────┼─────────┤ Se trece pe faţa bonului

Înlocuitor x

├─────────────────┴──────────────────┴──────┴─────────┴───────────────────────────────────────┤

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

DATE PRIVIND ÎNLOCUIREA

├─────────────────┬──────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────┤

Serv. aproviz. Şef secţie producţie

Data ├──────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┤

├─────────────────┼──────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┤

Semnătura

├─────────────────┼──────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────┤

Data şi APROBAT ÎNLOCUIREA

semnătura ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤├─────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│MENŢIUNI└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

┌───────────────────────┬──────────────────────────────────┬───────────────────┐

│Unitatea ..............│Produs, lucrare (comandă)

│.......................│

├────────┬──────────────┼────────┬────────┬────────────────┤

│ Număr Data Nr. comandă BON DE CONSUM

│document├────┬────┬────┤Predător│Primitor│ ─────────── (COLECTIV)

│Ziua│Luna│Anul│ Cod produs

├────────┼────┼────┼────┼────────┼────────┼────────────────┤

├────┬───┴────┴────┴─┬──┴─────┬──┴┬───┬───┴──────┬─────────┴───┬───────────────┤

Denumirea

│Nr. │ materialelor │Cantit. │ │Cantitatea│

│crt.│(inclusiv sort,│necesară│Cod│U/M│eliberată │Preţul unitar│ Valoarea

│marcă, profil, │

dimensiune)

├────┼───────────────┼────────┼───┼───┼──────────┼─────────────┼───────────────┤

├────┼───────────────┼────────┼───┼───┼──────────┼─────────────┼───────────────┤

├────┼───────────────┼────────┼───┼───┼──────────┼─────────────┼───────────────┤

├────┼───────────────┼────────┼───┼───┼──────────┼─────────────┼───────────────┤

├────┼───────────────┼────────┼───┼───┼──────────┼─────────────┼───────────────┤

├────┴────────────┬──┴────────┴───┴───┴────┬─────┴─────────┬───┴───────────────┤

│Data şi semnătura│ Şef compartiment Gestionar Primitor

├────────────────────────┼───────────────┼───────────────────┤

└─────────────────┴────────────────────────┴───────────────┴───────────────────┘

14-3-4/aA
Comentarii


Comentariile sunt interzise la blogurile neactualizate mai mult de 90 de zile

 
 
powered by www.ABlog.ro
Termeni si Conditii de Utilizare