GRUPUL DE INITIATIVA PENTRU CONSTITUIREA SINDICATULUI NATIONAL AL EXPERTILOR CONTABILI SI CONTABILILOR AUTORIZATI DIN ROMANIA
CONSULTANTA REGISTRUL COMERTULUI FIRME CONTABILITATE PROGRAME
ASISTENTA
 

Obligatii de plata pentru persoanele fizice care realizează venituri din activităţi independente şi din profesii libere
     media: 0.00 din 0 voturi

19.09.12
20:17
Contribuabilii persoane fizice organizaţi ca: întreprinderi individuale, întreprinderi familiale, persoane fizice autorizate, care realizează venituri din activităţi independente (comerciale, prestări servicii), precum şi din profesii libere şi cei care realizează venituri din cedarea folosinţei bunurilor, indiferent dacă sunt impuşi în sistem real sau la normă de venit, că au obligaţia să efectueze plăţi anticipate în contul impozitului pe venit aferent trimestrului III 2012.

Contribuabilii care realizează venituri din activităţi agricole impuse în sistem real sau la normă de venit din: cultivarea şi valorificarea florilor, legumelor şi zarzavaturilor în sere şi în solarii, din exploatarea pepinierelor viticole şi pomicole şi altele asemenea, cu excepţia veniturilor obţinute din arendare, au obligaţia să plătească până la data de 25 septembrie, 50% din impozitul pe venit aferent anului 2012.

De asemenea, contribuabilii care desfăşoară activităţi independente sau profesii libere vor plăti la unitatea fiscală de domiciliu al contribuabilului: contribuţia de asigurări sociale (CAS-ul) în cotă de 31,3% şi contribuţia de asigurări sociale de sănătate (CASS-ul) în cotă de 5,5% reprezentând plăţile anticipate aferente trimestrului III.

Atenţie! Aceste contribuţii se plătesc atât de către contribuabilii care s-au înfiinţat după 1 iulie 2012, cât şi de către cei care erau înfiinţaţi înainte de această dată şi efectuau plăţile la Casele de Asigurări Sociale sau Casele de Asigurări Sociale de Sănătate.

Conturile în care se încasează contribuţiile sunt:

- 22.21.03.12 Contribuţii de asigurări sociale de stat datorate de persoane care realizează venituri din activităţi independente, activităţi agricole şi asocieri fără personalitate juridică;

- 26.21.05.03.02 Contribuţii de asigurări sociale de sănătate datorate de persoane care realizează venituri din activităţi independente şi alte activităţi şi persoanele care nu realizează venituri.

De reţinut! Contribuabilii menţionaţi mai sus plătesc impozitul pe venit şi contribuţiile sociale până marţi, 25 septembrie a.c. la trezoreria de care aparţine unitatea fiscală în raza căreia au domiciliul.

www.finantevalcea.roComentarii


Comentariile sunt interzise la blogurile neactualizate mai mult de 90 de zile

 
 
powered by www.ABlog.ro
Termeni si Conditii de Utilizare