GRUPUL DE INITIATIVA PENTRU CONSTITUIREA SINDICATULUI NATIONAL AL EXPERTILOR CONTABILI SI CONTABILILOR AUTORIZATI DIN ROMANIA
CONSULTANTA REGISTRUL COMERTULUI FIRME CONTABILITATE PROGRAME
ASISTENTA
 

Accesul controlat la dosarul contribuabilului
     media: 0.00 din 0 voturi

21.09.12
21:08
Cerinţe pentru sistemul de operare

Serviciul Acces controlat la dosarul contribuabilului funcţionează pe calculatoare cu sistem de operare Windows. Programul de Internet (ex. Internet Explorer) trebuie să aibă prima opţiune limba engleză. În caz contrar, trebuie parcurşi următorii paşi: din meniul Tools se alege Internet Options, se tastează butonul Languages şi se alege English (United States).Accesarea aplicaţiei

Aplicaţia este disponibilă utilizatorilor care posedă certificat digital calificat.

După autentificarea pe portalul ANAF prin funcţia Logare, va apărea pagina cu spaţiul privat al contribuabilului, de unde se accesează aplicaţia din meniul Dosar fiscal. În continuare, pentru lansarea aplicaţiei se dă click pe textul Dosar fiscal.

Pe ecran se va afişa meniul principal care conţine patru submeniuri de lucru astfel:

- Date identificare;

- Vector fiscal;

- Situaţie sintetică;

- submeniuri pentru fiecare Declaraţie în parte.

În mod automat, aplicaţia afişează un câmp de editare, referitor la codul fiscal pentru care se doreşte afişarea informaţiilor.

Pentru completarea câmpului Cod fiscal, se procedează la alegerea unui CUI, din lista ataşată certificatului digital cu care s-a făcut autentificarea.

Prin tastarea butonului Go, se lansează căutarea datelor pentru codul fiscal furnizat. În absenţa acestei alegeri, utilizatorul va vizualiza meniurile însă acestea nu vor avea conţinut.

Navigarea între meniuri este posibilă prin deplasarea mouse-ului şi alegerea opţiunii dorite.

Meniuri de lucru

Date identificare

Se prezintă principalele date de identificare ale contribuabilului, sub formă de secţiuni, astfel:

Secţiunea de date comune

În prima parte a secţiunii se prezintă codul de identificare fiscală selectat şi denumirea, iar în cea de a doua parte se prezintă domiciliul fiscal, sediul social, organul fiscal competent, grupa de contribuabili din care face parte, starea acestuia, ultima declaraţie de înregistrare/menţiuni, cu includerea numărului şi datei declaraţiei, data atribuirii codului de identificare fiscală, starea acestuia în ceea ce priveste înregistrarea ca plătitor de TVA şi tipul sediului.

Secţiunea de date specifice

Categoriile pentru care se prezintă informaţii de identificare specifice sunt: agenţi economici, persoane fizice, instituţii publice, nerezidenţi.Vector fiscal

Secţiunea cuprinde informaţii legate de vectorul fiscal asociat contribuabilului pentru fiecare impozit/taxă/contribuţie, datele de început şi sfârsit (dacă este cazul) şi periodicitatea declarării acestora.Declaraţii

Secţiunea cuprinde informaţii legate despre declaraţiile depuse, grupate după tipul declaraţiei. Prezentarea se face sub formă tabelară în ordinea descrescătoare a anilor de raportare, iar în cadrul anilor, gruparea se face pe luna de raportare. În cazul în care în declaraţie, perioada de raportare este înlocuită cu T1…T4 sau S1, S2, (T = Trimestru/S = semestru), tabelul conţine perioada de raportare ca atare, numărul de înregistrare şi data, obtinute de la organul fiscal competent. Ataşat fiecărei secţiunii de declaraţii, există filtre pe baza cărora se poate selecta o declaraţie în vederea generării şi vizualizării copiei acesteia

Important! Pentru completarea datei de înregistrare este disponibil un calendar cu ajutorul căruia se alege data de înregistrare în formatul corect. După introducerea elementelor de filtrare şi tastare a butonului Go, se generează copia declaraţiei selectate.

Soluţia pune la dispoziţie două butoane:

- View pentru generarea declaraţiei în format .pdf în browser;

- Export pentru exportul declaraţiei în format .pdf şi salvare externă.Situaţie sintetică

Secţiunea cuprinde informaţii referitoare la obligaţiile de plată restante, sumele totale grupate pe ani şi luni. Dându-se click pe suma aleasă, se afişează informaţii detailate despre natura sumelor care compun creanţa şi data la care se raportează, precum şi data la care informaţiile au fost actualizate. În continuare se detaliază informaţii despre documentele în baza cărora suma este cuprinsă în creanţe.

*

Instrucţiunile de utilizare a serviciului „Acces controlat la dosarul contribuabilului” pot fi accesate pe websiteurile:

- ANAF, la adresa www.anaf.ro, secţiunea Declaraţii electronice/ Acces controlat la dosarul contribuabilului din prima pagină;

- DGFP Vâlcea, www.finantevalcea.ro, secţiunea Utile/Acces dosar fiscal, din prima pagina, lateral stânga.

www.finantevalcea.roComentarii


Comentariile sunt interzise la blogurile neactualizate mai mult de 90 de zile

 
 
powered by www.ABlog.ro
Termeni si Conditii de Utilizare