GRUPUL DE INITIATIVA PENTRU CONSTITUIREA SINDICATULUI NATIONAL AL EXPERTILOR CONTABILI SI CONTABILILOR AUTORIZATI DIN ROMANIA
CONSULTANTA REGISTRUL COMERTULUI FIRME CONTABILITATE PROGRAME
ASISTENTA
 

Declaraţia 172
     media: 0.00 din 0 voturi

14.01.13
19:21
Obligaţie

Beneficiarii contractelor de concesiune, arendă şi din alte contracte de exploatare eficientă a terenurilor cu destinaţie agricolă, încheiate de Agenţia Domeniilor Statului (ADS), plătitori de redevenţă, sunt obligaţi să întocmească pe propria răspundere şi să depună la organul fiscal competent formularul 172,cuprinzând redevenţele restante la data intrării în vigoare a prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 64/2012 şi neachitate până la data depunerii acesteia, avizată de ADS.

Atenţie! În situaţia în care formularul 172 depus de contribuabili nu conţine viza Agenţiei Domeniilor Statului, acesta nu va fi luat în considerare de organul fiscal competent.Completare şi depunere

În această declaraţie inventar, plătitorii de redevenţe vor înscrie sumele reprezentând redevenţe restante, inclusiv obligaţiile accesorii aferente acestora aflate în sold la 15 noiembrie 2012 şi neachitate până la data depunerii formularului 172, cu excepţia celor cuprinse în titlurile executorii emise de Agenţia Domeniilor Statului şi neachitate până la data intrării în vigoare a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 64/2012.

Formularul 172 se completează cu ajutorul programului de asistenţă, care poate fi descărcat de pe portalul ANAF, sau poate fi distribuit, la cerere, de către unităţile fiscale şi se depune la organul fiscal în a cărui evidenţă fiscală contribuabilul este înregistrat ca plătitor de impozite, taxe şi contribuţii. Formularul editat, semnat şi ştampilat conform legii, va fi însoţit de formatul electronic al acestuia (suportul magnetic sau optic).Termen de depunere

Formularul 172 „Declaraţie-inventar privind redevenţele restante rezultate din contractele de concesiune, arendă şi din alte contracte de exploatare eficientă a terenurilor cu destinaţie agricolă, aflate în sold la data de 15 noiembrie 2012 şi neachitate” se depune până la 25 februarie 2013.Alte precizări

Declaraţia-inventar privind redevenţele rezultate din contractele de concesiune, arendă şi din alte contracte de exploatare eficientă a terenurilor cu destinaţie agricolă, aflate în sold la 15 noiembrie 2012 şi neachitate constituie titlu de creanţă, potrivit dispoziţiilor Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală, republicată cu modificările şi completările ulterioare, şi devine titlu executoriu în cazul în care debitorul nu îşi îndeplineşte obligaţia de plată în termen de 15 zile de la data împlinirii termenului limită de depunere a formularului 172, respectiv 25 februarie 2013.

www.finantevalcea.roComentarii


Comentariile sunt interzise la blogurile neactualizate mai mult de 90 de zile

 
 
powered by www.ABlog.ro
Termeni si Conditii de Utilizare